Våra Tjänster

Arkitektur

bygglovsritningar

Vi tar fram alla ritningar och handlingar som kommunen kräver för bygglov samt att du själv i ett tidigt skede vet hur ditt hus kommer se ut när det blir klart.

Energiberäkning

Vi tar fram energiberäkning som kommunen kräver för att ett ge ett startbesked samt att du själv vet hur mycket energi kommer ditt hus att förbruka

Brandskyddsbeskrivning

Vi tar fram brandskyddsbeskrivning som är ett krav från kommuen som säkerställer att byggnaden uppfyller alla säkerhetskraven vid uppkomst av brand

Konstruktionsritningar

Vi tar fram alla konstruktionsritningar och handlingar som kommunen och byggnadsentreprenören kräver samt säkersätller att huset som byggs uppfyller kraven på hållfastighet och bärighet.

197665426_309971824201457_3894506788249488434_n
195306364_309971864201453_6904820922108099815_n
192331052_309971760868130_4608696849297710005_n
196098956_309971737534799_7447172871838076769_n

Provtryckning

Vi utför provtryckning som kommunen kräver samt att säkerställa att huset är lufttät och inte medför fukt- och mögelproblem i framtiden 

197665426_309971824201457_3894506788249488434_n
195306364_309971864201453_6904820922108099815_n
192331052_309971760868130_4608696849297710005_n
shutterstock_164241464
shutterstock_165672179

Projektledning

Vi kan ta ansvaret att leda ditt byggporojekt så att allting blir rätt och fackmännamässigt utfört

vvs-ritningar

Vi tar fram alla vvs-ritningar och handlingar som kommunen och byggnadsentreprenören kräver samt att det säkerställer att alla vvs-arbeten utförs enligt branschens regler 

Kontrollansvarig

Vi utför kontrollansvarig uppdrag som är ett krav från kommunen samt att säkersättla att bygget uförs enligt ritningar och handlingar samt beviljat bygglov

197665426_309971824201457_3894506788249488434_n
195306364_309971864201453_6904820922108099815_n
192331052_309971760868130_4608696849297710005_n
shutterstock_164241464
shutterstock_165672179

Utförande besiktning

Vi utför utförande besiktning och kontrollerar att allting är utförda på rätt sätt och att projektet är utfört enligt erhållna  ritningar och handlingar